23.5.05

Manifesto dos correctores

Sei por Millán da existencia dun manifesto, aparecido na lista editexto, que reivindica o papel dos correctores na edición de textos e no coidado do uso do idioma. Unha iniciativa oportuna que debería ter o seu correlato en Galicia, onde estes profesionais desempeñan un papel apenas recoñecido.

Marcadores:

5 Comments:

Blogger Peke said...

Quizais deberían ser, en xeral, máis serios para que se recoñeza o seu labor.

4:59 PM  
Blogger Brétemas said...

A miña experiencia é que adoitan ser moi concienzudos. Outra cousa é o papel do editor e a relación que establezan co autor/a.

11:36 PM  
Blogger nalló said...

Pola parte que me toca, comparto o que se di nese manifesto e creo que sería interesante unha iniciativa semellante no ámbito galego. Se nunha lingua coma o castelán a figura do corrector é importante, no caso dunha lingua en proceso de normalización como a nosa o papel do corrector é en moitos casos fundamental.
Non coincido con Peke en que o labor dos correctores non sexa serio. Talvez existan casos de persoas pouco profesionais pero non é a regra xeral. Cónstame que moitas veces a calidade dos textos depende máis de cuestións editoriais (como pode ser a necesidade de editar unha obra dentro duns prazos establecidos) e non do labor dos correctores/as.

3:58 PM  
Blogger Peke said...

Para min un corrector está para corrixir erratas, mais non para cambiar ao seu antollo trazos de estilo, como xa me ten pasado. Son filóloga amais de escritora e non puiden menos que quedar estupefacta ante algunhas correccións que me fixeron a algúns dos meus textos. Seméllame unha liberdade gratuíta que, cando menos, debería consultarse co autor, cousa que non se fixo.

11:06 AM  
Anonymous Anônimo said...

aceptemos inxerencias e posíbel falta de profesionalidade, pero u-la profesionalidade sen estatus profesional ningún, norma xeral neste país?

12:28 PM  

Postar um comentário

<< Home