30.5.05

Candidatura de Ánxel Casal para o 17 M

Recibo a proposta da Asociación Cultural Ánxel Casal de Arzúa promovendo a candidatura de Ánxel Casal para que lle sexa dedicado o Día das Letras Galegas do vindeiro ano. Non nego a miña simpatía por esta proposta de homenaxear o máis grande editor galego. Transcribo o texto da proposta:
Ánxel Casal é a figura que máis fixo pola normalización do libro galego antes da barbarie que comezou en 1936. Nunha situación de cultura non normalizada como a que lle tocou vivir, as súas tentativas de constitución dun sistema editorial están relacionadas co proceso de construcción dunha literatura nacional.
Nacido na Coruña, fillo de pais arzuáns, Ánxel Casal tamén coñeceu a emigración. Primeiro en Boas Aires e logo en Francia. De volta atendeu a chamada das Irmandades da Fala ás que se afiliou en 1918 e converteuse nun dos seus membros máis activos. En 1924, con Leandro Carré Alvarellos fundou a editorial Lar e en 1927 el mesmo fundou a editorial Nós. Ademais das publicacións propias, todas relacionadas coa cultura e coa problemática xeral de Galicia, tamén imprimiu no seu taller o xornal A Nosa Terra, como órgano oficial das Irmandades da Fala, así como moitas outras publicacións.
En 1931 trasladouse a Santiago. Nun primeiro momento instalouse na casa taller de Camilo Díaz e dous anos máis tarde na Rúa do Vilar, 15. Os seus libros tiñan unha admirable calidade gráfica e entre os seus autores estaban moitos dos que actualmente son xa uns clásicos da Literatura e o ensaio galego:
Alcalde de Santiago en 1936, pagou coa propia vida o seu compromiso de amor a Galicia. Fillo de pais das terras de Arzúa, de Vilantime o pai e de Visantoña a nai, Ánxel Casal foi, pois, o primeiro elemento urbano dunha familia de orixe profundamente rural. E tanto é así que o hórreo, un hórreo tipicamente arzuán con dous cativos, é o emblema da editorial NÓS. Un hórreo cheo de millo cunha rapaza que le e un neno deitado á sombra, escoitando, representan os obxectivos de Casal e os dos seus compañeiros de xeración: pan e escola, mellora social, reforma educativa e cultura galega para todos.
Por todo iso, a Asociación Cultural Ánxel Casal de Arzúa promove ante diversas institucións, entidades, editoriais e persoeiros da cultura galega unha proposta dirixida á Real Academia Galega para que lle dedique ao editor Ánxel Casal Día das Letras Galegas, pois aínda recoñecendo a súa escasa obra literaria, de non ser por NÓS, Pubricacións Galegas e Imprenta é posible que algúns dos libros de autores clásicos da Literatura galega como Villar Ponte, Castelao, Otero Pedrayo, Risco, Cabanillas, Manuel Antonio, Amado Carballo.

Marcadores:

12 Comments:

Anonymous Anônimo said...

ENCE FÓRA DE LOURIZÁN.
mani. Sabado 4 ás 20:30.
Praza da Ferrería.
Pontevedra. PASAO.

7:18 PM  
Anonymous Anônimo said...

Hi Brétemas, CONOCIDO estoy buscando la tela para la
información más última y más grande sobre descargar música y
descubrí su gran sitio. Aunque el Candidatura de Ánxel Casal para o 17 M no era lo
que buscaba él consiguió específicamente
definitivamente mi interés y atención. Ahora veo
porqué encontré su blog interesante cuando buscaba la
información relacionada descargar música y soy agradecido
yo encontré su sitio aunque su no un fósforo perfecto.
Gran poste, gracias por su sitio informativo.

2:21 AM  
Anonymous Anônimo said...

Brétemas, CONOCIDO buscaba hoy una experiencia
agradable del blog en descargar música y encontré su Web site.
el this post no era exactamente lo que buscaba pero
consiguió mi atención e interés. Veo porqué llegué en
su Web site excelente cuando buscaba para la
información relacionada descargar música y estoy alegre yo
aunque su no un exacto cupe. GRACIAS!

10:45 AM  
Anonymous Anônimo said...

Hi Brétemas, CONOCIDO que estoy practicando surf hoy
para una buena experiencia del blog en descargar música y
encontré su gran sitio. El this post no era
exactamente lo que lo buscaba recibí mi atención e
interés. Ahora veo porqué encontré su Web site
inventivo cuando buscaba para la información
relacionada descargar música y estoy alegre yo encontré su
sitio aunque su no un hallazgo exacto. Poste
excelente, gracias por leído.

3:15 AM  
Anonymous Anônimo said...

Brétemas, buscaba hoy una experiencia agradable del
blog en album completos descargar y encontré su Web site. el Candidatura de Ánxel Casal para o 17 M
no era exactamente lo que buscaba pero consiguió mi
atención e interés. Veo porqué llegué en su Web site
excelente cuando buscaba para la información
relacionada album completos descargar y estoy alegre yo aunque su no
un exacto cupe. Muchas gracias!

3:26 AM  
Anonymous Anônimo said...

Hola Brétemas, conocido hacia fuera estoy practicando surf la tela para la información más última sobre musica para escuchar y bajar y noté su sitio agradable. Aunque el Candidatura de Ánxel Casal para o 17 M no era lo que buscaba él consiguió exactamente ciertamente mi atención. Ahora veo porqué encontré su página cuando buscaba la información relacionada musica para escuchar y bajar y soy emocionado yo encontré su Web site aunque su no un fósforo perfecto. El gran poste, gracias por su sitio informativo.

10:38 PM  
Anonymous Anônimo said...

Hola el Brétemas, CONOCIDO soy justo buscando la tela
para la cosa grande siguiente en descarga musica y noté su
gran sitio. Aunque el Candidatura de Ánxel Casal para o 17 M no era lo que buscaba
él consiguió realmente mi atención e interés. Ahora
veo porqué encontré su gran Web site cuando buscaba
para la información relacionada descarga musica y soy
agradecido yo encontré su blogsite aunque su no un
fósforo exacto. El poste excelente, las gracias por
leído.

9:07 AM  
Anonymous Anônimo said...

Hola allí Brétemas, CONOCIDO que estoy practicando
surf para una buena experiencia del blog en descarga peliculas y
que descubrí su gran sitio. Aunque el this post no era
lo que estoy buscando él consiguió exactamente
ciertamente mi atención e interés. Ahora veo porqué
encontré su blog-sitio excelente cuando buscaba para
sitios relacionados descarga peliculas y estoy alegre yo
encontré su sitio aunque su no un fósforo exacto.
Poste excelente, gracias por leído.

8:01 AM  
Anonymous Anônimo said...

Brétemas, CONOCIDO buscaba hoy una experiencia
agradable del blog en descarga peliculas y encontré su Web site.
el Candidatura de Ánxel Casal para o 17 M no era exactamente lo que buscaba pero
consiguió mi atención e interés. Veo porqué llegué en
su Web site excelente cuando buscaba para la
información relacionada descarga peliculas y estoy alegre yo
aunque su no un exacto cupe. GRACIAS!

7:10 AM  
Anonymous Anônimo said...

Hola allí Brétemas, CONOCIDO que estoy practicando
surf para una buena experiencia del blog en descargar música y
que descubrí su gran sitio. Aunque el Candidatura de Ánxel Casal para o 17 M no era
lo que estoy buscando él consiguió exactamente
ciertamente mi atención e interés. Ahora veo porqué
encontré su blog-sitio excelente cuando buscaba para
sitios relacionados descargar música y estoy alegre yo
encontré su sitio aunque su no un fósforo exacto.
Poste excelente, gracias por leído.

5:40 AM  
Anonymous Anônimo said...

Hi Brétemas, CONOCIDO estoy buscando la tela para la
información más última y más grande sobre programas para bajar musica y
descubrí su gran sitio. Aunque el Candidatura de Ánxel Casal para o 17 M no era lo
que buscaba él consiguió específicamente
definitivamente mi interés y atención. Ahora veo
porqué encontré su blog interesante cuando buscaba la
información relacionada programas para bajar musica y soy agradecido
yo encontré su sitio aunque su no un fósforo perfecto.
Gran poste, gracias por su sitio informativo.

4:27 AM  
Anonymous Anônimo said...

Hola Brétemas, conocido hacia fuera estoy
practicando surf la tela para la información más
última sobre bajar musica y noté su sitio agradable.
Aunque el Candidatura de Ánxel Casal para o 17 M no era lo que buscaba él consiguió
exactamente ciertamente mi atención. Ahora veo porqué
encontré su página cuando buscaba la información
relacionada bajar musica y soy emocionado yo encontré
su Web site aunque su no un fósforo perfecto. El gran
poste, gracias por su sitio informativo.

6:43 AM  

Postar um comentário

<< Home