4.9.06

Libros sobre libros

Leroy Gutiérrez publica hoxe unha completa recompilación da bibliografía en español sobre a edición e os editores. Engado algunha referencia (do apartado de memorias de editores) que pode ser de interese para completala:
  • Giulio Einaudi en diálogo con Severino Cesari, Anaya/Mario Muchnik, Madrid 1993.
  • Memorias, Carlos Barral, Península, Barcelona 2001.
  • Pasando página. Autores y editores en la España democrática, Sergio Vila-Sanjuán, Destino, Barcelona 2003.
  • La guerra de los planetas. Memorias de un editor. Rafael Borrás Betriu, Ediciones B, Barcelona 2005.
  • Una experiencia editorial, Manuel Aguilar Muñoz, Aguilar, Madrid 1963.
No eido do deseño de libros penso que un título importante é El diseño de libros del pasado, del presente, y tal vez del futuro. La huella de Aldo Manuzio de Enric Satué, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid 1998 (a edición orixinal en catalán publicouna Eumo en 1996). Tamén é importante sinalar que existe unha 2ª edición (2005), ampliada sobre a citada de 1994, do extraordinario Manual de edición y autoedición do prolífico galego José Martínez de Sousa (este é o libro que sempre agasallo a aqueles que comezan a traballar comigo como editores). En francés (onde hai unha abondosa bibliografía sobre a cuestión) son moi útiles dous manuais: Les métiers de l' edition, Bertrand Legendre, Editions du Cercle da la Librairie, Paris 1996 e Traité pratique d' edition, Philippe Schuwer, Edition du Cercle da la Librarie, Paris, 1994. Mención á parte merecería a bibliografía sobre a historia do libro e da lectura. Un bonito traballo para completar en comunidade.

Marcadores: