15.2.09

Galician Literature in English Translation

Jonathan Dunne, hoxe o mellor tradutor da literatura galega ao inglés, actualiza a súa páxina persoal na que vai recollendo todos os textos da literatura galega traducidos ao inglés. Unha panorámica ben interesante composta por quince títulos individuais (de autores e autoras clásicos e contemporáneos) e dez antoloxías (tres delas de Rosalía de Castro). Jonathan Dunne traballa na tradución e edición dunha Antoloxía da Literatura galega (1196-1982), na que se inclúen as escolmas de 51 escritores e académicos, que debería constituír (temos prevista a súa edición no verán de 2010) a tarxeta de presentación do corpus histórico da literatura galega no ámbito da fala inglesa. O esforzo individual e altruísta de Dunne (actualmente vive en Sofía) amosa o útil que sería para a proxección internacional da literatura galega contar cunha humilde oficina pública na que sen grandilocuencias se fosen sistematizando os recursos existentes.

Recomendo seguir o blog que abriu Dunne estes días.

Marcadores: ,

3 Comments:

Anonymous clipping path said...

I have to admit that overall Im really impressed with this particular site.It is easy to observe that youre enthusiastic about your writing. If only I had your writing ability I anticipate more updates and you will be returning. clipping path

11:29 AM  
Anonymous Change Background said...

wonderfull how others think about this..

1:16 AM  
Anonymous Clipping Mask Asia said...

Hope the translation is testy enough like the original one. Actually, language matters while reading literature and that's why we call Shakespeare as the master of English literature. What he told might be common in that time but how he told was the main concern and so it is now as well.

7:22 PM  

Postar um comentário

<< Home