2.1.06

Primeiro orixinal de 2006

Moito piaron por el os comentaristas do Cabaret con motivo do seu aniversario. Esta mañán entregou moi cediño o seu novo libro: un único parágrafo de 34.942 palabras, 204.124 cce, que alzan xa 128 páxinas perfectamente maquetadas. É o primeiro orixinal deste 2006. Lino dunha sentada: magnífico, magnífico...!!!

Marcadores: ,

3 Comments:

Blogger Brétemas said...

Obrigado pola referencia, Mourullo. Non adoito ler ese xornal diariamente. Efectivamente, o titular é desafortunado. Fixen estas declaracións hai máis de quince días e nun contexto xeral sobre a reforma estatutaria. Non teño dúbida que debemos apostar por conseguir un estatuto de nación co maior grao posible de consenso. Se isto non é posible, penso que será mellor agardar para outra coiuntura máis favorable. O meu temor é que en aras dun consenso necesario, se pudiese aceptar un novo marco estaturaio que supuxera escasos avances para o noso autogoberno. Os tres grupos parlamentarios non o van a ter nada doado. Desde a sociedade civil debemos pular para non perder posicións. Reitero o meu agradecemento polos seus comentarios tan atinados. Abrazos e os mellores desexos para o novo ano.

9:53 PM  
Blogger folerpa said...

Xa ía sendo hora. Agora so falta que chegue a túa mesa un orixinal do tamén perdido Anibal C. Malvar e a festa xa sería completa. Ou tamén un meu, que carallo !!!.

10:50 AM  
Blogger Brétemas said...

Pois, Folerpa, envíeo, que teño grandes referencias súas como narrador.

12:56 AM  

Postar um comentário

<< Home