16.1.07

Sobre a edición

Un bo amigo envioume este enlace. Botei unhas boas risas.
Etiquetas:

Marcadores:

1 Comments:

Blogger Mario said...

Lembroume ao capítulo "Queixas" de "Pensamentos impuros" de Borrazás, que viría a ser a cara b. Os escritores entre si non falan nunca de literatura, só das queixas que teñen das editoras. ;)

1:15 AM  

Postar um comentário

<< Home