15.2.09

Transversalidade

No artigo da semana analizo algúns dos datos da enquisa máis recente do CIS (pode baixars en pdf) e propoño unha reflexión para que na previsible segunda lexislatura do bipartito algunhas cuestións pendentes, temas de país, sexan abordados dende unha perspectiva transversal.

Marcadores: , , ,

2 Comments:

Anonymous Anônimo said...

Si, un pouco mais de mesmo, na "politica".Pero temo a "economia" .Istos (e meu parecer) non nos van a saber sacar da recesion.Moitiña xente conta con k istos "axudan", xa veremos os k kedan-kedamos po lo camiño
A.C

11:06 AM  
Anonymous clipping path said...

It was a beneficial workout for me to go through your webpage. It definitely stretches the limits with the mind when you go through very good info and make an effort to interpret it properly. I am going to glance up this web site usually on my PC. Thanks for sharing. clipping path

11:30 AM  

Postar um comentário

<< Home