29.1.06

Boas prácticas editoriais

Hoxe nas páxinas de La Voz continúa o debate desta semana sobre o pago de dereitos de autor. Sen dúbida, que a cuestión é imprescindible para a profesionalización da totalidade do sector editorial galego. Creo que entre as propostas que foron aparecendo hai dúas medidas que moito axudarían a resolver o conflito:
  • Asinatura dun protocolo de boas prácticas editoriais entre as diversas asociacións profesionais do sector do libro.
  • Creación de servizos de asesoría xurídica por parte dos diversos colectivos profesionais do sector que asegurasen se respectasen escrupulosamente os termos dos contratos de edición.

Marcadores: