4.9.08

Por que ler, se non me gusta?

Mariela Ferrada recomenda nesta anotación catro textos claves para animar a ler e entender o fenómeno da lectura:
A esta elección eu engadiría, canto menos, outros dos moitos textos galegos de referencia sobre a lectura:
Nos vindeiros días, completaremos esta anotación, importante para o arquivo.

Marcadores: