16.11.08

Mudar o paradigmaVencer prexuízos sobre as mudanzas no emprego do soporte de lectura sempre custou.

Vía O Bicho dos Livros

Marcadores: , , ,