23.5.05

"Poeta na cadea"

Baixo o título "Poeta na cadea" atopei esta noticia. Recomendo ler o texto completo e non quedar só co titular e a fotografía (o que facemos adoito). Podería incorrerse nun erro lamentable.

Marcadores: