1.12.08

Tratamento subordinado

Mais que recomendable a longa conversa que manteñen Agustín Fernández Paz e Manuel Vidal Villaverde este luns en Galicia hoxe. Entre as moitas cousas a salientar das palabras sabias de Agustín recollo estes dous fragmentos imprescindibles:

O primeiro sobre a lingua:
Se non se quere que haxa cidadáns de primeira e de segunda, teñen que crearse as condicións para que poidamos vivir en galego coa mesma normalidade coa que o pode facer unha persoa castelán falante. Para iso, entre outras moitas medidas, é imprescindible que a poboación sexa competente nas dúas linguas oficiais, para que logo cadaquén poida decidir se usa unha ou outra nos diferentes ámbitos e situacións. É dicir, a dobre competencia é imprescindible para garantir a liberdade lingüística. Unha dobre competencia que xa posuímos todos os cidadáns que temos como lingua de instalación o galego. Pois non se debe esquecer que a oposición entre castelán falantes e galego falantes é, en boa medida, unha falsidade. En todo caso, a oposición será entre os que temos competencia bilingüe e os que se encastelan no mantemento da competencia monolingüe vivindo nun país con dúas linguas oficiais.
O segundo sobre algúns dos problemas da lectura e escrita en galego:
Escribir nunha lingua minorizada socialmente leva aparellados serios problemas de visibilidade, tanto na propia sociedade (e penso agora nos libros galegos en Galicia, confinados coma nunha reserva india nunha parte significativa das librarías, ou no tratamento subordinado que reciben nos medios de comunicación, ou no insidioso mantra de que somos unha literatura subvencionada) como na posibilidade de ser traducidos a outras linguas e chegar así aos potenciais lectores doutros países do mundo. Así que esta cuestión é política, e son as medidas de política económica e cultural as que poden axudar a solucionala.

Marcadores: , , , ,

3 Comments:

Anonymous Anônimo said...

Completamente de acordo no primeiro punto.Por fin leo algo con sentido sobre o idioma.
Do segundo asunto creo k tamen leva razon
Boa entrevista
A.coruñes

5:09 PM  
Anonymous Anônimo said...

Sen dúbida, sabias palabras.

Eu só engadiría que, hoxe en día, o problema da invisibilidade se pode millorar tamén pola vía da cibersociedade e as novas tecnoloxías... Dándolle presenza ó galego na rede, co respeto que merece.

Saúdos!

6:54 AM  
Anonymous Anônimo said...

http://www.lavozdegalicia.es/cultura/2008/12/03/0003_7365543.htm

¡Estean atentos!

11:05 AM  

Postar um comentário

<< Home