7.11.05

Diálogo entre a edición impresa e a edición dixital

Manuel M. Barreiro propuxo na súa intervención no Simposio un diálogo entre a edición impresa e a edición dixital a partir da análise da publicación de manuais de referencia e universitarios. Partindo da constatación do proceso en marcha cara a desaparición inevitable deste tipo de obras en edición impresa propuxo considerar o contido como auténtico nicho do futuro do negocio da edición de referencia.
Barreiro sinalou algúns dos trazos da relación entre editores e autores universitarios:
 1. Carácter pre-gutemberguiano do espazo universitario.
 2. Prevalencia da publicación impresa como factor de prestixio académico.
 3. Desencontro entre a oferta académica e a demanda editorial.
 4. Desaxustes entre os formatos.
 5. Preferencia non delcarada polo público minoritario.
 6. A investigación reñida coa divulgación.
 7. Manuais e materiais docentes universitarios con poucos incentivos e altos custes.
 8. Predominio do manual "difuso".

Barreiro sinalou algúns dos elementos que neste eido pode achegar á cultura da rede:

 1. O produto sos editores son os contidos e non os libros.
 2. O espazo do autor é a creación de contidos.
 3. Investir no prestixio dos novos soportes dixitais.
 4. Unha nova relación cos orixinais: maior intervención, maior transacción.
 5. Difusión e atención como valores emerxentes.
 6. Aproveitar as características dos soportes dixitais.
 7. Reparar nas avantaxes da edición dixital para dar saída aos contidos de referencia e universitarios.

Marcadores: ,